PI/2019/6 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške príspevku a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku.

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.