PI/2019/57 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...... 2019 z .... 2019, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová.

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.