PI/2019/328 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
OZ BB (OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram) Navrhujeme doplniť ako jednu z hlavných podmienok spojených s podporou: vytvorenie, rozšírenie alebo udržanie bezbariérových opatrení pre všetky druhy obmedzenia mobility spojenej s možnosťou návštevy destinácie. Toto vyjadrenie považujeme za zásadné. Odoslaná Detail