PI/2019/285 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
OZ BB (OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram) Do materiálu navrhujeme začleniť ako zásadné body: 1. jednotný systém informovanosti cestujúcich v zmysle tzv. dynamickej t.j. reálnej informovanosti, napr. pre informácie o bezbariérovosti spojov 2. zavedenie optimálneho systému objednani prepravy pre ŤZP bez možnosti jej zrušenia 3. v prípade mimoriadnych situácií náhradnou prepravou riešiť minimálne jeden náhradný spoj ako nízkopodlažný a označený pre prepravu ŤZP 4. vytvoriť komplexný systém podmienok infraštruktúry dopravy pre osobnú prepravu ŤZP 5. vytvoriť Národnú stratégiu odstraňovania bariér na roky 2020 - 2027 s výhľadom na ďalšie obdobia Odoslaná Detail