PI/2019/269 Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k celému materiálu bez vyjadrení. Odoslaná Detail