PI/2019/267 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
OZ BB (OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram) Pripomienka zásadná V súčasnom znení vyhlášky a navrhovanom materiáli chýba ako jedno zo základných klasifikačných kritérií zanesenie bezbariérovosti a dostupnosti základných ľudských potrieb pre klientov zariadení v rámci cestovného ruchu. Tento bod navrhujeme rozpracovať v zmysle medzinárodných štandardov prístupnosti, ktoré postupne implementujeme do prostredia Slovenskej republiky. Odoslaná Detail
OZ BB (OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram) Pripomienka zásadná V súčasnom znení vyhlášky a navrhovanom materiáli chýba ako jedno zo základných klasifikačných kritérií zanesenie bezbariérovosti a dostupnosti základných ľudských potrieb pre klientov zariadení v rámci cestovného ruchu. Tento bod navrhujeme rozpracovať v zmysle medzinárodných štandardov prístupnosti, ktoré postupne implementujeme do prostredia Slovenskej republiky. Odoslaná Detail