PI/2019/213 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v oblasti civilného letectva a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.