PI/2019/209 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.