PI/2019/188 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.