PI/2019/158 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o postupe pri ich posudzovaní

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.