PI/2018/81 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania k dani z poistenia

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Navrhujeme, aby tlačivo daňového priznania k dani z poistenia (okrem povinných náležitostí ako sú názov spoločnosti a pod.) obsahovalo informácie v rovnakom rozsahu ako sú údaje na druhej strane v súčasnosti platného oznámenia platiteľa odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a. https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Ine_tlaciva/2017/2017.10.18_odv_poist.docx Odoslaná Detail