PI/2018/74 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o certifikačných kritériách, podmienkach certifikačného postupu, obsahových náležitostiach technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienkach výkonu auditu ochrany osobných údajov vrátane podmienok odborných znalostí audítora vykonávajúceho audit ochrany osobných údajov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) bez pripomienok Odoslaná Detail