PI/2018/296 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri určení výšky nájomného k lesným pozemkom

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.