PI/2018/243 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú skupiny viacročných nákladových skupín a podmienky pre zaradenie poistenca do viacročnej nákladovej skupiny

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Dovoľujme sa zásadne vyjadriť k predbežnej informácii pripravovaného právneho predpisu nasledovne: K dodatočnému parametru: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) akceptuje zavedenie dodatočného parametra, tak ako ho v rámci spoločnej spolupráce Ministerstva zdravotníctva SR a Asociácie zdravotných poisťovní pôvodne navrhli, a to na základe sledovania celkových ročných nákladov pri zachovaní súčasnej metodiky výpočtu indexov rizika. K vyradeniu nadlimitného prerozdelenia: VšZP nesúhlasí s argumentom, že zavedenie parametra viacročných nákladových skupín by mal nahradiť ex-post prerozdelenie nadlimitných nákladov. Ex-post prerozdelenie kompenzuje vznik nepredpokladateľných vysokých nákladov a vyrovnáva nedostatky ex-ante prerozdeľovacieho mechanizmu. Odoslaná Detail