PI/2018/205 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda.

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.