PI/2018/168 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Legnave

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.