PI/2018/160 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Zamietame vypustiť zo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia. Odôvodnenie Výkon štatistického spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia je výkon verejnej lekárne, ktorý spracováva pre potreby zdravotnej poisťovne. Spracovanie zahŕňa kontrolu rodného čísla pacienta, kontrolu dávkovacieho režimu, zapísanie kódu vydaného lieku, zapísanie názvu vydaného lieku, kontrolu PZS kódu lekára, kontrolu preskr. obmedzenia, zapísanie ceny, ktorú uhrádza ZP a ceny, ktorú uhrádza pacient, tzv. taxáciu a retaxáciu receptu a poukazu. Túto službu v súčasnosti podľa platnej legislatívy uhrádza pacient sumou 0,17 Eura. Výnimku tvoria iba tie recepty, ktoré sú elektronicky podpísané osobou oprávnenou predpisovať lieky, zdrav. pomôcky a dietetické potraviny. Týchto receptov je v súčasnosti 0,5% zo všetkých vystavených receptov, tzn. že takmer všetky recepty a poukazy sú v lekárňach popisované a pri fakturácii na ZP tvoria v zmysle zákona prílohu faktúry. V prípade zrušenia tohto poplatku budú všetky náklady spojené s týmto výkonom na úkor verejnej lekárne, čo prehĺbi zlú ekonomickú kondíciu všetkých verejných lekární v SR a bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie. Ak navrhovateľ týmto sleduje snahu odbremeniť pacienta od tohto poplatku, navrhujeme, aby za úhradu štatistického spracovania prevzali inštitúcie, pre ktoré výkon realizujeme, teda zdravotné poisťovne. Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K celému materiálu: Bez vyjadrení. Odoslaná Detail
ÚPLS SR (Únia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti Slovenskej republiky) Zamietame vypustiť zo služieb zo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia. Odôvodnenie:Výkon štatistického spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia je výkon verejnej lekárne, ktorý spracováva pre potreby zdravotnej poisťovne. Spracovanie zahŕňa kontrolu rodného čísla pacienta, kontrolu dávkovacieho režimu, zapísanie kódu vydaného lieku, zapísanie názvu vydaného lieku, kontrolu PZS kódu lekára, kontrolu preskr. obmedzenia, zapísanie ceny, ktorú uhrádza ZP a ceny, ktorú uhrádza pacient, tzv. taxáciu a retaxáciu receptu a poukazu. Túto službu v súčasnosti podľa platnej legislatívy uhrádza pacient sumou 0,17 Eura. Výnimku tvoria iba tie recepty, ktoré sú elektronicky podpísané osobou oprávnenou predpisovať lieky, zdrav. pomôcky a dietetické potraviny. Týchto receptov je v súčasnosti 0,5% zo všetkých vystavených receptov, tzn. že takmer všetky recepty a poukazy sú v lekárňach popisované a pri fakturácii na ZP tvoria v zmysle zákona prílohu faktúry. V prípade zrušenia tohto poplatku budú všetky náklady spojené s týmto výkonom na úkor verejnej lekárne, čo prehĺbi zlú ekonomickú kondíciu všetkých verejných lekární v SR a bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie. Ak navrhovateľ týmto sleduje snahu odbremeniť pacienta od tohto poplatku, navrhujeme, aby za úhradu štatistického spracovania prevzali inštitúcie, pre ktoré výkon realizujeme, teda zdravotné poisťovne. Odoslaná Detail