PI/2018/16 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní dotácie na rozvoj lesného hospodárstva a zhodnotenie surového dreva pochádzajúceho z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov Slovenskej republiky

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.