PI/2017/54 Návrh zákona o povinnosti odovzdať rozmnoženinu publikácie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.