PI/2017/52 Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Žiadame, aby systém akreditácie obsahoval aj zohľadnenie stavovských organizácii ako reprezentantov požiadaviek praxe (potenciálni zamestnávatelia) na výstupné kompetencie absolventov. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov - žiada, aby systém akreditácie obsahoval aj zohľadnenie stavovských organizácii ako reprezentantov požiadaviek praxe (potenciálni zamestnávatelia) na výstupné kompetencie absolventov. Odoslaná Detail