PI/2017/226 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Navrhujeme nepokračovať v legislatívnom procese. Odôvodnenie: Podľa návrhu novely opatrenia by s účinnosťou od 1. 1. 2018 mala byť odstránená duplicita pri poskytovaní predzmluvných informácii z dôvodu zrušenia povinnosti poskytovať klientovi KID a formulár súčasne. K odstráneniu duplicity tak ako ju predkladateľ deklaruje však po 1. 1. 2018 nedôjde úplne keďže poisťovne väčšinou nepredávajú „čistý“ PRIIPs produkt t. j. riziko smrti a investíciu, ale dodávajú k poistnému produktu rôzne pripoistenia, pre ktoré budú musieť v zmysle zákona o poisťovníctve a opatrenia NBS č. 14/2015 naďalej klientovi poskytovať aj formulár. Podľa návrhu by tak poisťovne iba na 2 mesiace (do 23.02.2018) museli vykonať rozdelenie svojich PRIIPs produktov na tie, na ktoré budú dávať iba KID a na tie, kde z dôvodu pripoistení budú poskytovať KID aj formulár súčasne. Máme zato, že vykonanie analýzy produktov PRIIPs by bolo viac náročné (administratívne aj finančne), ak nie nerealizovateľné, ako ponechanie predkladania formulára v súčasnej podobe, čo znamená, že klientovi bude poskytovaný formulár naďalej v nezmenenej podobe spolu s KID. Je potrebné tiež zvážiť úpravu zákonnej povinnosti (§ 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve) poskytovať formulár pre všetky poistné produkty (výnimka len na zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia) prostredníctvom opatrenia. Odoslaná Detail