PI/2017/183 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky a postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.