PI/2017/123 Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Odoslaná Detail