PI/2016/69 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Odoslaná Detail