PI/2016/58 Predbežná informácia k návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Bez pripomienok. Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Odoslaná Detail