PI/2016/146 Riadne Predbežné stanovisko k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňa Nariadenie (EÚ) 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a Nariadenie (EÚ) 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bez pripomienok Odoslaná Detail