LPEU/2019/42 COM(2019)53 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 2. V časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti je v tabuľke označený „žiadny“ vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň je v tej istej časti uvedené, že v súčasnosti nie je možné kvantifikovať celkový dopad uplatňovania koordinačných pravidiel na rozpočet verejnej správy. Uvedené beriem na vedomie. Zároveň žiadam, aby prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejne správy vyplývajúce z návrhu boli zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 1.Na obale materiálu odporúčam vypustiť slová „k návrhu Riadneho predbežného stanoviska“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail