LP/2022/229 Druhá správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.