LP/2021/719 Návrh Aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.