LP/2021/628 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.