LP/2021/523 Návrh na zvýšenie pravidelného ročného príspevku Slovenskej republiky do Medzinárodného vyšehradského fondu

Zoznam pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.