LP/2021/35 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Prešov, ISTAR – rekonštrukcia b. č. 4

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.