LP/2021/152 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.