LP/2020/79 Návrh na zaradenie registra adries do zoznamu referenčných údajov, označenie referenčných údajov a označenie zdrojových registrov.

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.