LP/2020/603 Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 78 z 1. februára 1996 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. októbra 2000 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 699 zo 16. decembra 2015

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.