LP/2020/509 Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.