LP/2020/382 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o úpravy sekuritizačného rámca na podporu obnovy hospodárstva v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Na str. 4, v bode 4 odporúčame upraviť text nasledovne: V článku 456 ods. 1 sa rozširuje zoznam oblastí, v ktorých sa Komisii udeľuje právomoc prijať delegované akty. Odôvodnenie: spresnenie zámeru navrhovanej úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky navrhuje do časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti predmetného materiálu doplniť vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu v zmysle § 7 odseku 3 písmena b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail