LP/2020/368 Návrh na zmenu Štatútu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.