LP/2020/280 Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 64. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 21. – 25. septembra 2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K návrhu uzneseniu Z dôvodu dosiahnutia súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky odporúčame predkladateľovi v návrhu uznesenia v časti B uviesť meno predsedníčky ÚJD za písmenom B.1., následne za meno vložiť čiarku, a uviesť funkciu; text by mal znieť takto: „B.1. Martu Žiakovú, predsedníčku Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za vedúcu delegácie“. Táto pripomienka sa primerane vzťahuje aj na písmeno B.2. uznesenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail