LP/2020/270 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť MAHLE Behr Senica s.r.o., IČO 48 166 006, na podporu realizácie investičného zámeru v Senici

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.