LP/2020/191 Aktualizácia rámcovej pozície SR k novým prvkom revidovaného návrhu viacročného finančného rámca 2021 – 2027, vrátane Nástroja EÚ pre budúce generácie

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.