LP/2020/148 Návrh na vyjadrenie súhlasu s vysporiadaním nedoplatkov a dlhu Somálska voči Medzinárodnému menovému fondu

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR, v bode B.1. na konci odporúčame doplniť slovo „fondu" v názve Medzinárodného menového fondu. Odôvodnenie: Formálno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) upozorňujeme, že v uznesení vlády Slovenskej republiky, v bode B.1. na konci odseku je potrebné doplniť slovo „fondu“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail