LP/2020/11 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.