LP/2019/847 Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2020

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.