LP/2019/664 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť KAMAX Fasteners s.r.o., IČO 36 515 191, na realizáciu investičného zámeru v Bardejove

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.