LP/2019/599 Návrh na použitie majetku štátu v správe Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako vklad do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.