LP/2019/570 Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.