LP/2019/503 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Rekonštrukcia a modernizácia Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.