LP/2019/480 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť FTE automotive Slovakia s.r.o., IČO 36 493 406, na realizáciu investičného zámeru v Prešove

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.