LP/2019/449 Návrh Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.